Vyučovací předmět 3D technologie je zaměřen na praktické dovednosti a návyky orientace v prostorovém vnímání a v technické dokumentaci. 

Žáci si osvojí využití digitální techniky a získají také lepší orientaci ve specializovaných počítačových programech. 

Získané vědomosti umožní žákům jednodušší rozhodování ve výběru povinně volitelných předmětů pro třetí a čtvrtý ročník studia a následně umožní žákům lepší uplatnění na trhu práce a připraví jim další možnosti budoucího vzdělávání.

  • úvod do SW (licence, instalace)
  • textový editor (MS Word)
  • prezentace (MS PowerPoint)
  • internet a komunikace (MS Outlook, IE)