Vše k 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání - informatika v ekonomice.

  • CAD/CAM systémy je povinně volitelný předmět, jehož cílem je profilovat žáky se zaměřením na oblast technické dokumentace, konstrukčních 3D CAD činností a použití počítačového software pro programování výrobních CNC strojů. 


  • Žáci se naučí používat moderní prostorové konstrukční aplikace, vytvářet výkresovou a výrobní dokumentaci s návazností na výrobní procesy. Seznámí se s moderními postupy počítačové podpory modelování a konstrukce. Přivlastní si jak plošné 2D vnímání tak také prostorové orientační schopnosti. Při studiu jsou volena vhodná cvičení, která žákům doplní teoretické znalosti z předmětu. V neposlední řadě žáci porozumí praktickým činnostem z oblasti CAD systémů jako je tvorba výkresové dokumentace a tvorba sestav z konstrukčních prvků

Pokračování počítačového designu z předchozích ročníků doplněné o návrh a tvorbu statických a dynamických webových stránek.

Vše potřebné ke zvládnutí studia předmětu Programování aplikací pro třetí ročníky.