Vše k 2. ročníku oboru Ekonomika a podnikání - informatika v ekonomice.

Cílem je rozvoj technického myšlení a rozvíjení prostorové představivosti. 

Zvládnutí učiva, které vede k vypracování dvourozměrného technického výkresu a třírozměrného zpodobení tělesa. 

Směřovat žáky ke znalostem a zvládnutí základních, širších i modernějších informací technického dokumentu vycházejícího z technických norem.

Seznámíme se standardním aplikačním programovým vybavením Microsoft Powerpoint, databázovým systémem Microsoft Access. Dále si ukážeme jak funguje referenční model ISO/OSI, TCP/IP, topologie sítí, adresace v sítích.

V tomto kurzu se naučíte:

  • programovat v grafickém prostředí Windows
  • popis základních objektů 
  • objekt ME - Form
  • práci s globálnimi a lokálnimi proměnnými
  • práci s objektem FORM
  • práci s událostními procedůrami
  • práci s více formuláři