Vše k 1. ročníku oboru Ekonomika a podnikání - informatika v ekonomice.

Vše potřebné k zvládnutí předmětu Technické normy pro první ročník oboru Ekonomika a informatika

V tomto kurzu se naučíte:

  • pracovat se standartním aplikačním programovým vybavením Aplikace Microsoft Word (textový editor, powerpoint, tabulkový procesor, databázovým systémem)

V tomto kurzu se naučíte:

  • převést zadané úlohy o postupů řešení vhodných pro zpracování počítačm 
  • zapisovat různé algoritmy pomocí vývojových diagramů
  • aktivně tvořit vlastní algoritmy pro řešení různých úloh
  • pracovat s vývojovým prostředím MS Visual Basic (VB)

Kurz je určen pro studenty 1. ročníků oborů Ekonomika Podnikání nebo Informační Technologie. V úvodu kurzu se studenti budou orientovat v základních pojmech zobrazovací jednotky a počítačové grafiky. Poté pochopí vnímání barev a jejich využití v počítačové grafice. Pochopí úzké spojení počítačové grafiky s obory písmo a typografie. Počítačová grafika je jeden z nejdůležitějších oborů informatiky, která prochází napříč celým spektrem oborů, se kterými je úzce provázána.

Druhá část kurzu je zaměřena na vektorovou grafiku, její využití a praktickou realizaci grafických objektů.Seznámí se s vektorovou grafikou v programu Zoner Callisto, který využije pro realizaci zadaných úkolů. Pro zdokonalení práce ve vektorové grafice se v této části kurzu plynuje přejde na programy Corel Draw a Illustrator.

Poslední část je zaměřena na problematiku Vizuální komunikace a s tím úzce spojené specifické obory Písma a Typografie. Vizuální komunikace je v současnosti velmi důležitá, protože nesouvisí pouze s mezilidskou komunikaci,  zejména s komunikací prostřednictvím psaného textu a grafických objektů.

Cílem kurzu je seznámení se základní problematikou v oblasti výpočetní techniky.

Vše potřebné k úspěšnému studiu programování v jazyce Visual Basic

Tento kurz obsahuje materiály, příklady, úlohy a testy k předmětu Základy algoritmizace pro 1. ročník oboru Ekonomika a podnikání - informatika v ekonomice.